NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

FIRE REGIONALE TOPPMØTER KRONER YHRI WORLD TOUR

Det 6. Sør-Asias regionale toppmøtet i New Delhi, India (øverst), og det 1. nordamerikanske regionale toppmøtet i Washington, D.C. (nederst).

Unge fra fire forskjellige regioner på jorden samles til konferanser om menneskerettigheter.

YHRI World Tour holdt regionale toppmøter hvor unge fra hele regioner samlet seg. Det 6. Sør-Asias regionale toppmøtet i New Delhi i India, inkluderte delegater fra Afghanistan, Nepal og forskjellige indiske delstater. Til stede på innvielsesdagen var justisminister Ravi Shankar Prasad, parlamentsmedlem dr. Udit Raj og generalsekretæren for den nasjonale menneskerettighetskommisjonen Ambuj Sharma.

Det 6. Asia-Stillehavsregionens regionale toppmøtet i Nantou i Taiwan hadde delegater fra åtte land. Talerne inkluderte Nantou fylkessekretær, sjefen for kriminalomsorgen og anklageren for justisdepartementet. Tallrike media var til stede, så som Educator magazine, United Daily News Group og Taiwan Times.

Det 1. nordamerikanske regionale toppmøtet var i Washington, D.C., med en seremoni på Capitol Hill der flere frivillige ble tildelt den amerikanske presidentens Frivillig service-pris for fremragende bidrag til undervisning i menneskerettigheter. Proklamasjoner og brev ble utstedt fra ordførere, senatorer og en guvernør.

Det 4. latinamerikanske regionale toppmøtet ble holdt i Representantenes hus i Kongressen i Puebla i Mexico. Delegater kom fra Chile, Costa Rica, Colombia og 13 meksikanske delstater. Presidenten for Kongressen åpnet begivenheten etterfulgt av fremstående deltakere.VI VIL gjerne HØRE FRA DEG

Myndigheter og institusjoner slutter seg til Youth for Human Rights for å opplyse den fremtidige generasjonen om sine 30 rettigheter.

USAs KONGRESSMEDLEM

Youth for Human Rights International har undervist i ansvaret for å opprettholde fundamentale rettigheter. Det gir unge voksne styrke til å forsvare seg selv mot mobbing og diskriminering. Det er opp til unge mennesker å bli forkjempere for fred og toleranse, og å sikre at disse rettighetene blir beskyttet og respektert for kommende generasjoner. Deres uselviske arbeid og engasjement i å arbeide som frivillige må anerkjennes.

ADVOKAT, DEN INTERNASJONALE FORSVARSKOMITÉEN FOR MENNESKERETTIGHTER

Som den israelske representanten for Den internasjonale forsvarskomitéen for menneskerettigheter har jeg personlig kunnskap om viktigheten av å opplyse alle om faktumet at de har grunnleggende menneskerettigheter og vise dem hva de er. Etter å ha sett deres undervisningsmaterialer og deltatt personlig i arrangementer og aktiviteter i forbindelse med deres kampanje for menneskerettigheter, kan jeg med sikkerhet si at dere ikke bare har påtatt dere en svært viktig oppgave, men dere utfører den godt med deres unike undervisningsmaterialer som er profesjonelle og rett på sak.

PRESIDENT, DEN NASJONALE FOTBALLFORENINGEN, COSTA RICA

På vegne av Costa Ricas fotballforening er vi veldig stolte over å delta med landslaget vårt i dette prosjektet til gagn for menneskerettigheter, slik at fotball vil gi tilbake til samfunnet alt som samfunnet har gitt til fotball. Vi ønsker å vise at dette også kan være et verdifullt verktøy for sosial forvandling, som bryter alle økonomiske, politiske, religiøse og rasemessige barrierer, og som sådan kan og bør være med i prosjekter som er nyttige for menneskeheten.FAKTA

HVA SOM KAN UTRETTES PÅ ETT ÅR

Dette året fortsatte Youth for Human Rights og United for Human Rights å nå lengre og lengre ut.

26 656

BESTILLINGER

har blitt ekspedert for materialer, inklusive undervisningspakker, hefter og informasjonssett.

4566

UNDERVISNINGSPAKKEN

bestillinger ekspedert til skoler i året som gikk

1 017 191

HEFTER

som opplyser andre om de 30 umistelige rettighetene ble delt ut dette året

3013

EVENTER

holdt over hele verden, inkludert underskriftskampanjer, opptog, konserter, markeder, messer og skoleseminarer

4 357 888

BESØKENDE

til humanrights.com og youthforhumanrights.orgBESKYTT MENNESKERETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED