NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHETER FORBEREDER GUYANAS FREMTIDIGE GENERASJON

Youth for Human Rights Guyana leverer seminarer på skoler og distribuerer hefter over hele samfunnet for å endre deres land.

YHR Guyana-avdelingen takler vold i hjemmet ved roten ved undervisning og bevissthet om menneskerettigheter for å forandre tenkemåten til landets borgere.

Guyana er en nasjon som anses som karibisk til tross for å ligge mellom Venezuela og Surinam i Sør-Amerika. Mellom sorgløs soca-musikk som gjaller fra minibusser og deres festivaler i karibisk stil, kan man gå glipp av de større problemene som undergraver nasjonens fremtid.

Steven Singh, president for YHR Guyana, sier: «Det første problemet vedrørende menneskerettigheter i Guyana er mangelen på kunnskap. Dette er et stort hull i undervisning, og det er ikke en del av pensumet. Det finnes også en mannssjåvinistisk holdning, hvor menn anser kvinner som mindreverdige. Kjønnsrelatert vold er grunnet i mangel på respekt, kjærlighet og forståelse for den andre parten.»

Etter å ha deltatt i det internasjonale toppmøtet om menneskerettigheter i New York 2016, og han vendte hjem, innså Singh at han måtte gjøre noe. «Det gav ingen mening for meg at jeg etter å ha reist hele veien til FN for å snakke, ville tillate kjønnsrelatert vold og andre krenkelser av menneskerettighetene i landet mitt og ikke gjøre noe med det», sa Singh. Han dannet derfor YHR Guyana.

«Gjennom undervisning i menneskerettigheter forbereder vi vår fremtidige generasjon på å skape et lykkeligere Guyana.»

Shimell Mohabir var en av hans første medlemmer. Hun sier dette om hvorfor hun ble med: «Mange mennesker i vårt samfunn har opplevd vold i hjemmet. Da Youth for Human Rights Guyana-avdelingen nettopp hadde startet hoppet jeg umiddelbart på anledningen fordi jeg mener at menneskerettigheter er fundamentet for fred i verden.»

Leveringen begynte straks på skoler, ikke bare i hovedstaden, Georgetown, men også i de landlige områdene. Budskapet nådde enda lengre ut gjennom TV og radio-intervjuer, som til sist nådde mer enn 17 prosent av befolkningen. Med dette gav undervisningsdepartementet i Guyana klarsignal til YHR Guyana til å nå alle landets skoler, mens myndighetene kunngjorde dannelsen av spesielle domstoler for å beskytte ofre for kjønnsrelatert vold.

I ordene til landets høyeste undervisningstjenestemann: «Gjennom undervisning i menneskerettigheter forbereder vi vår fremtidige generasjon på å skape et lykkeligere Guyana.»FAKTA

HVA SOM KAN UTRETTES PÅ ETT ÅR

Dette året fortsatte Youth for Human Rights og United for Human Rights å nå lengre og lengre ut.

26 656

BESTILLINGER

har blitt ekspedert for materialer, inklusive undervisningspakker, hefter og informasjonssett.

4566

UNDERVISNINGSPAKKEN

bestillinger ekspedert til skoler i året som gikk

1 017 191

HEFTER

som opplyser andre om de 30 umistelige rettighetene ble delt ut dette året

3013

EVENTER

holdt over hele verden, inkludert underskriftskampanjer, opptog, konserter, markeder, messer og skoleseminarer

4 357 888

BESØKENDE

til humanrights.com og youthforhumanrights.orgBESKYTT MENNESKERETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED