NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

HUMAN RIGHTS-HELTER ANERKJENT VED DE FORENTE NASJONER

På det 15. årlige internasjonale toppmøtet for menneskerettigheter i FN deltok 94 unge delegater og ambassadører (til venstre); Human Rights Heltepriser ble tildelt David Kritsun fra Israel, Nfamara Jawneh fra Gambia (ovenfor til høyre), og Issa Sufyan Hussein fra Irak (nederst til høyre).

Under det 15. årlige internasjonale toppmøtet om menneskerettigheter gav Youth for Human Rights International priser til tre strålende menneskevenner for deres arbeid med å forandre deres land.

På de internasjonale toppmøtene om menneskerettigheter blir eksemplariske menneskerettighetsforkjempere tildelt Human Rights Helteprisen. For dette årets 15. årlige toppmøte [se side 3] holdt i FNs hovedkvarter i New York, presenterte dr. Mary Shuttleworth, president for Youth for Human Rights International, prisene til tre enestående menneskevenner:

  • David Kritsun og Youth for Human Rights Israel for å forene forskjellige etniske grupper og religiøse samfunn. Gjennom deres arbeid har de gitt undervisning i menneskerettigheter i 23 regioner i Tel Aviv og til nesten 100 000 mennesker i Jerusalem, og har dermed bygd et fundament for fred.
  • Nfamara Jawneh er grunnlegger og ansvarlig leder for Beakanyang Kafo (som betyr Like muligheter for alle), en nonprofitorganisasjon for menneskerettigheter. I 22 år, under et diktatur i Gambia, var han en ledende stemme og drivende kraft for forandring gjennom sin brede kampanje for bevissthet om menneskerettigheter og demokrati. Hans grasrotsaktiviteter nådde mer enn 20 000 mennesker med undervisning i menneskerettigheter. Han samarbeider nå med de nye demokratiske nasjonale myndigheter og ikke-statlige organer for å bygge rammene for undervisning i menneskerettigheter.
Disse prismottakerne står som et vitnesbyrd om omfanget av undervisning i menneskerettigheter over alle lands grenser, etniske og religiøse forskjeller.
  • Til tross for konstant fare og aktiv trussel fra den islamske staten, har Issa Sufyan Hussein trent over 1700 etterretnings-, sikkerhets- og politifolk i Kurdistan i menneskerettigheter. Han var en av de første til å bruke og innføre United og Youth for Human Rights’ pensum på kurdisk og trener nå andre lærere til å fortsette hans aktiviteter.

Disse prismottakerne står som et vitnesbyrd om omfanget av undervisning i menneskerettigheter over alle lands grenser, etniske og religiøse forskjeller. De er fremragende eksempler på de mange andre heltene rundt om i verden som står frem for menneskerettigheter og arbeider for å forbedre forholdene i deres hjemland.FAKTA

MENNESKEHANDEL

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene sier: «Ingen må holdes i slaveri eller trelldom», men slaveri eksisterer fortsatt i dag

50 %

AV FOLK

som er fanget i menneskehandel anslås å være barn

2–4

MILLIONER

barn blir utsatt for prostitusjon i den globale kommersielle sex-handelen

600–800

TUSEN OFRE

blir kjøpt og solgt over internasjonale grenser hvert år til tvangsarbeid eller kommersiell sex

2–4

MILLIONER

blir ofre for menneskehandel hvert år både nasjonalt og over internasjonale grenser

32

MILLIARDER

blir tjent årlig gjennom menneskehandel på globalt planBLI MED I BEVEGELSEN

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED