NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

FIRE KONFERANSER FORENER NASJONER FOR ETT FORMÅL

Regionale konferanser for menneskerettigheter ble holdt i fire land, inkludert i Washington, D.C., USA (øverst), i Taiwan (nederst til venstre) og i Nepal (nederst til høyre).

Unge fra hele verden møttes for fire regionale YHRI-konferanser for å engasjere seg i menneskerettighetsaktiviteter og samarbeid.

Som tradisjonelt for de årlige YHRI World Educational Tours, ble det holdt regionale konferanser for menneskerettigheter i fire land – det hele med formålet å engasjere og undervise ungdom i menneskerettigheter innenfor de forskjellige regionene hvor konferansene ble holdt.

Det startet med den 7. årlige sørasiatiske regionale konferansen om menneskerettigheter i Katmandu i Nepal. Konferansen samlet deltakere fra Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia og Vietnam. Talerne på åpningsdagen inkluderte et medlem av Den nepalske nasjonale menneskerettighetskommisjonen og nestlederen for Det nasjonale ungdomsråd. Sju medier var til stede ved innvielsesseremonien og en paneldiskusjon ble holdt om å frigjøre «kraften av de unge i Sør-Asia for fred og menneskerettigheter».

Distriktskommissæren for de nepalske speiderne samlet unge speidere, rovere, rangere og speiderledere for å diskutere deres ansvar med hensyn til menneskerettigheter. Nepals skattede UNESCO Verdensarvsteder ble feiret under banneret av UDHR artikkel nr. 27, som inkluderer retten til kulturelt mangfold.

Den andre konferansen var den tre-dagers 7. regionale konferansen for Asia og Stillehavsområdet i Taiwan, med unge delegater fra Australia, Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Paraguay, Sri Lanka, USA, Vietnam og selvfølgelig Taiwan. Talerne inkluderte offentlige tjenestemenn, pedagoger og samfunnsledere. Tema om forebygging av mobbing stod høyt på dagsordenen med livlige diskusjoner, spesielt om rollen til menneskerettighetsundervisning som et utprøvd forebyggende tiltak.

Det neste var den 5. årlige latinamerikanske konferansen i Mexico, avholdt av myndighetene i Tlaxcala i delstatens lovgivende forsamlings palass med en stappfull sal. Offentlige tjenestemenn, lokale ledere, NGO-er og sivile samfunnsmedlemmer deltok, deriblant unge delegater fra Argentina, Costa Rica, Guatemala, Peru, Uruguay og representanter fra 27 meksikanske delstater. Talerne inkluderte presidenten for menneskerettighetskommisjonen for Tlaxcala-kongressen og lederen for Tlaxcala ungdomsinstitutt som representerte guvernøren i delstaten. Som en spesiell anerkjennelse for hennes arbeid ble dr. Mary Shuttleworth, president for YHRI, tildelt en håndskåret aztekisk høvdingsstav fra kontoret til Tlaxcalas guvernør.

Regionale konferanser for menneskerettigheter ble holdt i fire land – det hele med formålet å engasjere og undervise ungdom i menneskerettigheter.

Den andre dagen var Botanical Gardens Cinema rammen for et event hvor unge delegater presenterte deres arbeid for menneskerettigheter og delte vellykkede handlinger med hverandre.

Og tilbake i USA var det en tre-dagers USAs nasjonale konferanse om menneskerettigheter på Capitol Hill, som omfattet presentasjoner av den prestisjefylte Presidential Volunteer Service Award. Proklamasjoner, sertifikater og gratulasjoner strømmet inn fra offentlige tjenestemenn over hele USA.

Scientology Kirkens Kontor for nasjonale anliggender var vertskap for et arrangement med fokus på problemet med menneskehandel, etterfulgt av møter med 47 lovgivende tjenestemenn på Capitol Hill. Begivenhetene kulminerte med Human Rights Cherry Blossom Festival Concert Grand Finale på National Mall.HVORDAN DU KAN HJELPE

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper individer, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED