NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

MENNESKERETTIGHETER SENDT RUNDT OM I VERDEN

Mærsk tok undervisning av sine ansatte i menneskerettigheter i sine egne hender.

Mærsk gjør forsendelser til 121 land, alle forskjellige fra hverandre, og derfor har menneskerettigheter blitt et viktig fokusområde for selskapet.

Mærsk, et dansk internasjonalt transport- og logistikkselskap, er det største containershippingselskapet i verden, både når det gjelder flåte-størrelse og lastekapasitet, og betjener 343 havner i 121 land. En slik rekkevidde betyr at selskapet både er bemannet av og leverer til det størst mulige mangfold av folk fra ulike kulturer, etniske herkomster, religioner og språk. Nettstedet deres lyder: «Mærsk respekterer menneskerettighetene til alle som er påvirket av vår virksomhet. Vi sørger konstant for å unngå å forårsake eller bidra til negative innvirkninger på folk – enten det er i vårt selskap, i vår leveringskjede eller i samfunnene der vi arbeider.»

Da personellspesialisten på Mærsk ønsket å finne en metode til å opplyse deres over 60 000 ansatte om menneskerettigheter, viste United for Human Rights’ undervisningsmaterialer seg å være en gullgruve. Mærsk innlemmet dokumentarfilmen Menneskerettighetenes historie i det nye obligatoriske online-kurset for deres ansatte, hvilket dekker menneskerettigheter, arbeideres rettigheter og et FN-program for bedrifter til å innføre bærekraftige og sosialt ansvarlige policyer. Siden de startet kurset på 8 språk har 66 prosent av deres ansatte med tilgang til en computer fullført treningen. Mærsk skrev at de valgte dokumentarfilmen fordi den «viser folk fra hele kloden med forskjellige bakgrunner», og den «klart og tydelig fastsetter hvor menneskerettighetene kom fra».VI VIL GJERNE høre FRA DEG

Her er hva noen av våre partnere hadde å si om vårt 16. årlige Youth for Human Rights’ internasjonale toppmøte.

PROGRAMLEDER, DET NASJONALE UNGDOMSRÅD, GAMBIA

«Jeg skriver på vegne av Det nasjonale ungdomsrådet og unge mennesker i Gambia for å takke deres organisasjon for den standhaftige støtten dere har gitt til skoler og folk over hele Gambia. Denne handlingen har virkelig bidratt til å fremme fred og menneskerettigheter i landet.»

PRESIDENT, DEN NASJONALE MENNESKERETTIGHETSKOMMISJONEN, MEXICO

«Det var en ære å delta i det 16. årlige Youth for Human Rights’ internasjonale toppmøte. Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet igjen for æren av å bli invitert. Likeledes vil jeg gjerne informere deg om at aktiviteten som motiverer unge mennesker til å bli forkjempere og initiativtakere til fred og toleranse i verden er prisverdig. Enda viktigere er at deres forpliktelse gir dem ansvaret og engasjementet som forsvaret av menneskerettigheter krever. Til lykke med det gode arbeidet som har blitt gjort for å gjennomføre denne viktige begivenheten. Den fremmer samarbeid som fremmer målet om å bygge en mer fredelig verden.»

RÅDSMEDLEM, LAZIO-REGIONEN, ITALIA

«Deres tradisjon er å samle unge mennesker fra hele verden for å dele, oppmuntre og inspirere til fred og global likestilling ved å undervise nye generasjoner i prinsippene om menneskerettigheter. Denne innsatsen fører dem til å bli tilhengere av toleranse og fred. Inspirert av deres aktivitet, presenterte jeg og bad om en enstemmig beslutning for en lov i Lazio-regionen som etablerer Youth for Human Rights-dagen for å utbre og bekjentgjøre de 30 artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene til unge mennesker i hele regionen.»FAKTA

TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET SOM GIKK

Et år med stadig økende interesse for United for Human Rights- og Youth for Human Rights-materialer blir vist ved disse statistikkene:

52 068

SKOLER

verden rundt bruker Youth for Human Rights-materialer til å undervise i menneskerettigheter

31 722

BESTILLINGER

ble sendt inn fra folk i 175 land for United for Human Rights- og Youth for Human Rights-materialer på ett år.

91 873

ELEVER

ble undervist i sine menneskerettigheter på ett år

774 073

HEFTER

ble distribuert internasjonalt på ett år for å lære folk deres menneskerettigheter

4,9

MILLIONER

besøkende på ett år har gått til youthforhumanrights.org og humanrights.comBESKYTT DERES RETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper individer, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED