NYHETERGJØR MENNESKERETTIGHETER TIL EN GLOBAL VIRKELIGHET

NÅR VERDEN – DET 16. ÅRLIGE INTERNASJONALE TOPPMØTET OM MENNESKERETTIGHETER 2019

Deltakere på det 16. årlige internasjonale toppmøtet om menneskerettigheter holdt i konferanserom 4 på FNs hovedkvarter i New York.

Youth for Human Rights Internationals 16. årlige toppmøte om menneskerettigheter som ble holdt i New York trekker delegasjoner fra det største antallet land i historien.

Håp og prestasjoner var felles temaer som utspilte seg på åpningsmøtet av det 16. årlige internasjonale toppmøtet om menneskerettigheter, med en direktesending fra konferanserom 4 i FNs hovedkvarter i New York. Det 3-dagers toppmøtet for 2019 med deltakende gjester fra 78 land fokuserte på samarbeid i lokalsamfunn for å utrydde krenkelser av menneskerettighetene gjennom undervisning i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter (UDHR).

Hovedingrediensen i det årlige toppmøtet var 51 unge som reiste fra 40 land for å representere sine land. Disse delegatene brakte kunnskap oppnådd fra sine aktiviteter i sine områder for å takle menneskerettighetsspørsmål med undervisning. De kom for å utveksle erfaringer med diplomater og dignitarer som i sin tur delte deres erfaring og kunnskap fra et internasjonalt og policy-nivåperspektiv.

De unge delegatene som deltok ble utvalgt basert på deres fremragende prestasjoner i å løse konflikter, fremme likestilling og ta for seg menneskehandel og andre alvorlige krenkelser av menneskerettighetene.

I et videobudskap til de unge oppfordret Nobels fredsprisvinner José Manuel Ramos-Horta, tidligere president i Øst-Timor, dem til å fortsette deres misjon for å gjøre menneskerettigheter til en realitet. Praktiske verktøy til å oppnå det målet var i fokus på et treningsseminar holdt i Scientology Kirken i Harlem. Et multikulturelt event avsluttet den siste dagen og feiret mangfoldet av etniske grupper, trosretninger og kulturer representert av deltakerne. Dette årets toppmøte ble sponset av El Salvadors FN-delegasjon og ko-sponset av FN-delegasjonene til Ghana, Republikken Gambia, Republikken Moldovia og Sierra Leone. Andre ko-sponsorer var Den internasjonale forening av bilaterale handelskamre, Den internasjonale Scientology Kirkens avdeling for menneskerettigheter, Karna Positive Trust of Nepal, Mexicos nasjonale menneskerettighetskommisjon, Argentinas stiftelse for internasjonalt demokrati i Argentina, Kunst og kultur for menneskerettigheter i Italia og African Diaspora Foundation i USA.

Toppmøtet gjorde klart viktigheten av å øke bevisstheten om UDHR og presenterte den historiske innvirkningen av UDHR ved å skaffe til veie de nødvendige undervisningsressursene for å sikre en global forståelse av menneskerettighetene.GÅR TIL HANDLING
Bli med oss i vår kampanje for fred

Det finnes ingen mangel på metoder til å nå ut med undervisning i menneskerettigheter i ditt lokalsamfunn.

Den 21. september 2019 ble Den internasjonale dagen for fred feiret verden rundt. Denne dagen – utnevnt av FN til å bli feiret årlig – fokuserte på en forpliktelse til fred over forskjeller. Dette året var dobbelt betydningsfullt fordi det også var 20-årsjubileet for FNs erklæring for fredskultur.

Men å skape en fredskultur krever respekt for menneskerettigheter for alle mennesker av alle mennesker. For å gjøre det må befolkninger først vite hva menneskerettigheter er og hva de består av. Derfor holdt våre avdelinger verden rundt eventer, seminarer og aktiviteter fokusert på å opplyse andre om deres menneskerettigheter i anerkjennelse av denne dagen.

Bli med på en av våre avdelingers aktiviteter, led eller bli involvert i slike aktiviteter i ditt område. La oss få vite om dine ideer og fortell oss om hva du planlegger å gjøre i ditt område.BESKYTT DERES RETTIGHETER

Bli med i den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen ved å bli medlem i United for Human Rights. UHR hjelper individer, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer i alle deler av verden til å øke bevisstheten om Verdenserklæringen om Menneskerettighetene.

LAST NED »
LAST NED