Menneskerettighet 6

Du har rettigheter uansett hvor du er