Menneskerettighet 23

Arbeideres rettigheter

Arbeidernes rettigheter

Menneskerettighet 23

Arbeideres rettigheter

1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

(2) Enhver har, uten diskriminering, rett til lik betaling for likt arbeid.

3. Enhver som arbeider, har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.

4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

UNDERSKRIV ANMODNING