Menneskerettighet 16

Ekteskap og familie

Ekteskap og familie

Menneskerettighet 16

Ekteskap og familie

1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

UNDERSKRIV ANMODNING