Petisjon
Å iverksette
Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Jeg,
, fra
, herved uttaler:

AT de forente nasjoner vedtok Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948, som den første internasjonale anerkjennelse av at alle mennesker har fundamentale rettigheter og friheter som skal respekteres og forsvares av alle verdens nasjoner;

AT de fundamentale frihetene som er beskyttet i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og menneskerettighetskonvensjonene, fortsatt ikke er en virkelighet for mange, i en tid da overtredelser av menneskerettigheter er et globalt problem og skaper etniske, rasemessige og religiøse konflikter;

AT vi oppfordrer gcui_hr:tag_ regjering og hele den offentlige og den private sektoren til å sikre at de fundamentale frihetene som er beskyttet i Verdenserklæringen blir universelt implementert og blir til levende virkelighet;

AT vi oppfordrer gcui_hr:tag_ regjering til å gjøre utdannelse i menneskerettigheter obligatorisk i skolene og å holde menneskerettighetskampanjer for alle for å sikre at de fundamentale frihetene for alle, som er beskyttet i Verdenserklæringen, blir kjent, forstått og opplevd av alle overalt;

AT vi oppfordrer gcui_hr:tag_ regjering og organisasjoner i den offentlige og private sektoren til å fremme Verdenserklæringen om menneskerettigheter gjennom undervisningskampanjer, tilstelninger og bred publisering av Verdenserklæringen overfor barn og voksne overalt i nasjonen.
Stilling/Erhverv:E-postadresse