Utdannelse er en menneskerettighet

Verden feirer den 4. Internasjonale dagen for utdannelse i dag, og minner oss om at utdannelse er avgjørende både for å løfte folk ut av fattigdom og for å frigjøre hver persons fulle potensial.

I henhold til artikkel 26 i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter (UDHR), har «enhver rett til undervisning», uansett bakgrunn, tro, farge eller kjønn.

Elever fra Nepal lærer om sine grunnleggende menneskerettigheter, inkludert retten til utdannelse.

Selv om FN vedtok Verdenserklæringen om menneskerettighetene i 1948, går mer enn 258 millioner barn og unge i dag ikke på skolen. Færre enn 40 prosent av jenter fra Afrika sør for Sahara fullfører videregående skole (6. til 9. klasse). Omtrent 617 millioner barn og unge voksne kan ikke lese eller telle.

I mangel av disse ferdighetene blir de også nektet mange andre rettigheter, så som anstendige arbeidsvilkår og lønn, muligheten til å støtte sine familier og kunnskapen de trenger for å kreve like rettigheter under loven.

Youth for Human Rights International tror at undervisning i menneskerettigheter er nøkkelen til å gjøre retten til utdannelse og alle de 30 menneskerettighetene til en realitet – fordi de som forstår rettighetene som Verdenserklæringen verner om, vil kreve sine egne rettigheter og vil forsvare og beskytte andres rettigheter. Frivillige for Youth for Human Rights arbeider sammen med myndigheter og det sivile samfunn for å gjøre undervisning i menneskerettigheter obligatorisk.

Et eksempel på deres støtte er Costa Rica, hvor anslagsvis 8 prosent av barna ikke har tilgang til utdannelse, og 65 prosent av jentene ikke fullfører videregående skole.

Disse statistikkene falt da de beskrev landets urfolk. I disse samfunnene er 30 prosent analfabeter. Og innfødte barn får gjennomsnittlig bare 3,6 år med skolegang.

I samarbeid med Costa Ricas lovgivende forsamlings representant, Jorge Luis Fonseca Fonseca, hjalp Youth for Human Rights med å oppnå en viktig milepæl for Costa Ricas barn. Fonseca stod i spissen for et lovforslag som krevde undervisning i menneskerettigheter på skoler over hele landet, som ble vedtatt som lov i august 2021.

«Vi tror at vi har gitt et stort bidrag til Costa Ricas utdannelsessystem», sa Fonseca. «Youth for Human Rights International tok initiativet. Nå vil unge elever vite hvilke rettigheter de har, ganske enkelt fordi de er mennesker.»

I desember 2011 vedtok FNs generalforsamling resolusjonen «FNs erklæring om utdannelse og opplæring i menneskerettigheter», som stadfester at «hvert individ og hver samfunnsmyndighet skal bestrebe seg på å fremme respekt for menneskerettigheter og de grunnleggende friheter gjennom undervisning og oppdragelse». Og det oppfordrer medlemslandene til å «sørge for at undervisning og opplæring i menneskerettigheter inngår i alle undervisningsinstitusjoners læreplaner».

Youth for Human Rights International anerkjenner alle regjeringer, lovgivere, NGO-er, lærere, menneskerettighetsaktivister og frivillige som arbeider for å gjøre undervisning i menneskerettigheter til en realitet, med spesiell takk til dens hovedsponsor, Church of Scientology International, for å gjøre det mulig for dem å få sine verdslige undervisningsmaterialer om menneskerettighetene gratis.

For mer informasjon, besøk Youth for Human Rights’ nettsted på www.ungeformenneskerettigheter.no.

LAST NED »
LAST NED