Youth for Human Rights International utmerker fremragende menneskerettighetsaktivister og feirer sitt 20-årsjubileum

Tjue år med å fremme undervisning i menneskerettigheter for å sikre at rettighetene som er stadfestet i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter blir til en realitet for alle.

Youth for Human Rights International (YHRI) holdt en global virtuell konferanse for å markere sitt 20-årsjubileum og for å feire Den internasjonale menneskerettighetsdagen. Mer enn 1600 menneskerettighets­forkjempere fra 97 nasjoner deltok. YHRI utmerket fremragende menneskerettighetsaktivister for deres engasjement og innvirkningen av deres arbeid for å gjøre menneskerettigheter til en realitet over hele kloden. I tillegg diskuterte et panel med berømte menneskerettighets­forkjempere viktigheten av undervisning i menneskerettigheter.

Rock 4 Human Rights’ vokalist og grunnlegger, Wil Seabrook, overrekker Ellen Firestone Youth for Human Rights International-prisen.

Den første prismottakeren var menneskerettighets-ambassadør Ellen Firestone, som har arbeidet med Youth for Human Rights International siden 2007. I løpet av det siste tiåret har hun holdt workshoper og foredrag om «Menneskerettigheter: Fra utdannelse til handling», lansert sin egen podkast om menneskerettigheter og tjent i flere frivillige NGO-er for menneskerettigheter, så som Global Education Motivators i Philadelphia. Hun har nådd mer enn 80 000 med sitt budskap om menneskerettigheter. «Med viten følger ansvar», sier Firestone. «Vi har den viktige jobben med å fortsette å opplyse folk om deres menneskerettigheter slik at de kan fremme dem og beskytte dem for seg selv og andre.» Firestone oppfordrer alle til å bli involvert og ta det første skrittet for å øke bevissthet.

YHRI overrakte sin andre utmerkelse til Costa Ricas lovgivende forsamlings representant Jorge Luis Fonseca Fonseca. I 2018 oppfordret ledere for Youth for Human Rights Costa Rica Fonseca til å innføre lovgivning for å fremme undervisning i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter (UDHR) i landets skolesystem. Han gjorde det, og den 25. august 2021 vedtok den lovgivende forsamlingen i Costa Rica en lov som påbyr undervisning i menneskerettigheter på skoler over hele landet. «Vi tror at vi har gitt et stort bidrag til Costa Ricas utdannelsessystem, slik at unge elever vet hvilke deres iboende rettigheter er, ganske enkelt fordi de er mennesker», sier Fonseca. «Jeg er takknemlig for at dere har tenkt på meg for å fremme dette lovforslaget som ble til virkelighet.»

Superintendent (Ret.) Ricky Veerappan of the York Regional Police, Canada with Youth for Human Rights Ambassador
Fhv. politiinspektør Ricky Veerappan fra York regionale politi i Canada tror at politiarbeid må gjøres gjennom objektivet av menneskerettigheter. Han ble tildelt Youth for Human Rights International-prisen for sitt arbeid for å gjøre menneskerettigheter til en realitet.

Den tredje prismottakeren, fhv. politiinspektør i York, Ricky Veerappan, ble anerkjent for å fremme menneskerettigheter gjennom Community Services Division. «Hendelser de siste to årene har hatt stor innvirkning på forholdet mellom politiet og lokalsamfunnet og graden av tillit og tiltro til politiarbeid generelt», sier Veerappan. Han forklarte at Yorks regionale politi tror at politiarbeid må gjøres «gjennom objektivet av menneskerettigheter, ikke menneskerettigheter gjennom politiarbeidets objektiv. Menneskerettigheter må være plattformen som politiarbeid er bygd på.»

Paneldeltakere inkluderte humanister og menneskerettighetsaktivister Wil Seabrook, grunnlegger av Rock 4 Human Rights; dr. Mary Shuttleworth, president og grunnlegger av Youth for Human Rights International; rabbiner Michael Shevack, generalkonsul for World Cultural Organization; Wafik Moustafa, grunnlegger og formann for British Arab Network; Laura Guercio, president for Legal Aid Worldwide; Demme Durret, Youth for Human Rights Internationals ungdomsambassadør; og Fabio Amicarelli, direktør for humanitære programmer i Church of Scientology International.

Presidenten for Youth for Human Rights International, Mary Shuttleworth, sa: «Med en slik målbevissthet og støtte ser vi nå sammen på fremtiden, beriket av leksjoner lært og stjernehøye mål. Vi står urokkelig overfor en fremtid hvor generasjoner 20 år fremover vil vite at menneskerettigheter endelig har blitt til en realitet for all fremtid.»

I løpet av de siste 20 årene har Youth for Human Rights International vokst til en verdensomspennende bevegelse på 150 grupper, klubber og avdelinger; har samarbeidet med 1500 organisasjoner og myndigheter i 92 land; har utdannet 1,7 millioner unge med sine materialer; og har nådd mer enn 700 millioner mennesker og etterlatt sitt preg på hvert eneste samfunnsnivå. YHRI anerkjenner alle sine fremstående partnere og frivillige hvis formål er å gjøre rettighetene vernet om i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter til virkelighet. Spesiell takk går til dens hovedsponsor, Scientology Kirken.

LAST NED »
LAST NED