Møt kvinnene som formet Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Mens Eleanor Roosevelt var en drivende kraft i skapelsen av Verdenserklæringen, krevde det en teaminnsats, inkludert mange andre kvinner, for å gjøre det til det virkelig universelle dokumentet det er i dag.

Eleanor Roosevelt er velkjent for sin ledende rolle i utarbeidelsen av FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter (UDHR), men andre kvinner hjalp også til med å gjøre Verdenserklæringen virkelig universell.

Hansa Mehta fra India har fått æren for å ha endret uttrykket «Alle menn er født frie og like» i artikkel 1 til «Alle mennesker er født frie og like». Det var en endring på ett ord som gjorde hele forskjellen.

Begum Shaista Ikramullah fra Pakistan kjempet for artikkel 16 om like rettigheter i ekteskap for å bekjempe barne- og tvangsekteskap. Minerva Bernardino fra Den dominikanske republikk argumenterte vellykket for å inkludere likestilling mellom menn og kvinner i innledningen til Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Bodil Begtrup fra Danmark kjempet for at Verdenserklæringen om Menneskerettighetene skulle henvise til «alle» som rettighetshavere i stedet for «alle menn».

Mange kvinner bidro til å gjøre Verdenserklæringen om Menneskerettighetene til det den er i dag, inklusive (fra venstre) Angela Jurdak Khoury fra Libanon, Fryderyka Kalinowski fra Polen, Bodil Begtrup fra Danmark, Minerva Bernardino fra Den dominikanske republikk, og Hansa Mehta fra India.

Evdokia Uralova fra Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk argumenterte for lik lønn for kvinner, og takket være henne sier artikkel 23: «Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.» Sammen med Fryderyka Kalinowski fra Polen og Elizaveta Popova fra Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker la hun vekt på rettighetene til personer i ikke-selvstyrende områder, som beskrevet i artikkel 2.

Lakshmi Menon fra India argumenterte for det «universelle» i menneskerettighetene, og insisterte på at hvis kvinner og folk under kolonistyret ikke ble eksplisitt nevnt i Verdenserklæringen, ville de ikke bli betraktet som inkludert i «alle».

«Eleanor Roosevelt er velkjent for sin ledende rolle i utarbeidelsen av FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter (UDHR), men andre kvinner hjalp også til med å gjøre Verdenserklæringen virkelig universell.»

Marie-Hélène Lefaucheux fra Frankrike kjempet for å inkludere ingen diskriminering basert på kjønn i artikkel 2, som sier: «Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f.eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.»

Disse og andre kvinner som bidro til Verdenserklæringen om Menneskerettighetene har sørget for at dokumentet garanterer likhet for alle.

LAST NED »
LAST NED