Setter Gambia tilbake på kartet som et kraftsenter for menneskerettigheter

Nfamara Jawneh underviser ikke bare unge og lokalsamfunnet i Gambia i deres menneskerettigheter, men han gjør disse menneskerettighetene til et faktum gjennom innføring.

Gambia – en langstrakt landstripe i Vest-Afrika som grenser til Senegal – var en gang et fristed for menneskerettigheter, men etter et 22 år langt autoritært styre under Yahya Jammeh, var landet plaget av vilkårlige arrestasjoner, tortur og et utdannelsessystem som ble beskrevet som en «nasjonal katastrofe».

Men Nfamara Jawneh er ikke så lett å bringe av banen. Han ble født i det landlige Wuli West-distriktet i Gambia og hadde en sjelden mulighet til å skaffe seg en skikkelig utdannelse i journalistikk og ledelse. Derfor ønsket han å gi tilbake.

I 2001 dannet han Beakanyang Kafo, som betyr «Like muligheter for alle». Han begynte i Wuli West med sin første suksess med menneskerettigheter ved å åpne døren til utdannelse for jenter i sin hjemby for første gang.

I 2011 fant han et nytt verktøy, Youth for Human Rights-materialene. Han etablerte partnerskap med departementet for grunnleggende og videregående utdannelse og det nasjonale ungdomsrådet for å holde seminarer på skoler over hele landet. I 2013 la han til en årlig sommerleir for unge for å skape ansvarlige borgere, der menneskerettigheter var en vesentlig bestanddel.

Nfamara Jawneh med et av medlemmene i Youth for Human Rights Gambia-avdelingen som deler ut Hva er menneskerettigheter?-hefter til Gambias ungdom.

Jawneh underviser ikke bare i menneskerettigheter, men han omsetter dem også i praksis. Dette inkluderer en kampanje for å få rent drikkevann og solenergi til landsbyer i overensstemmelse med artikkel 25 i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene: «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære.»

I 2016, fast bestemt på å ha et rettferdig valg, slo sju politiske partier seg sammen for å støtte en kandidat, Adama Barrow. Artikkel 21 sier: «Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne viljen skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg.» Derfor gjorde Jawneh og hans team en rekke radioprogrammer og sosiale media-videoer for å oppmuntre unge til å delta i den demokratiske prosessen og stemme. Lange køer prydet stemmestasjonene. Barrow vant.

Jawneh og hans team utvidet sitt arbeid for nå å reparere de 22 årene med skade på landets fundament. De økte sitt arbeid med skoler, etablerte 25 menneskerettighetsklubber og en plan med departementet for grunnleggende og videregående utdannelse for skoleårene 2017–2019. Samtidig fremmet han menneskerettigheter gjennom medier som nådde over 400 000.

Han har nå utdannet mer enn 20 000 gambiere i hver region. Da han møtte Gambias nye president, presenterte han YHRI-materialene. Landet etablerte endelig en uavhengig nasjonal menneskerettighetskommisjon for å sikre at menneskerettigheter fortsatt blir respektert i Gambia.

LAST NED »
LAST NED