Youth for Human Rights International feirer sitt 20-årsjubileum

Tjue år med å spre budskapet om menneskerettigheter.

United for Human Rights International feirer sitt 20-årsjubileum i år: 20 år med å gi utdanningsressurser om menneskerettigheter samt aktiviteter som opplyser, informerer, hjelper og forener enkeltpersoner, lærere, pedagoger, organisasjoner og myndighetsorganer for å utbre og innføre Verdenserklæringen om menneskerettighetene på hvert samfunnsnivå.

Hvert år på Menneskerettighetsdagen organiserer Youth for Human Rights International eventer for å fremme Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

«Tilstanden til menneskerettigheter er knusende», sier grunnleggeren og presidenten for Youth for Human Rights International (YHRI) Mary Shuttleworth. «Folk vil aldri forsvare sine eller andres rettigheter hvis de ikke forstår hva de er.»

I 2001 var Shuttleworth, en livslang menneskerettighetsaktivist og lærer, svært bekymret over tilstanden til menneskerettigheter i verden etter terrorangrepet på USA 11. september 2001. Da hun fant ut at 90 prosent av dem som ble spurt ikke kunne nevne mer enn 3 av de 30 rettighetene som gis i Verdenserklæringen, lanserte hun et initiativ til å opplyse unge om dette dokumentet, som feirer sitt 73-årsjubileum for dets adopsjon på Menneskerettighetsdagen den 10. desember.

Unge delegater ved det 14. årlige toppmøtet om menneskerettigheter organisert av Youth for Human Rights International på FN i New York.

Shuttleworth er uenig i at barn blir lært at slaveriet ble avskaffet på 1800-tallet, når det sannsynligvis ikke finnes noe land på jorden hvor menneskehandel ikke finner sted akkurat nå. «Faktum er at flere menn, kvinner og barn lever i slaveri i dag enn da slavehandelen foregikk som verst», sier hun.

YHRIs formål er å opplyse unge om menneskerettigheter og inspirere dem til å bli verdifulle forkjempere for toleranse og fred.

Noen av milepælene YHRI har oppnådd i sine første 20 år inkluderer:

  • 16 årlige internasjonale konferanser om menneskerettigheter og World Educational Tours. Shuttleworth har reist mer enn 1,5 millioner kilometer – som tilsvarer 26 ganger rundt kloden – og har introdusert YHRI-kampanjen til mer enn 1500 offentlige tjenestemenn i 82 land.
  • 30 prosent av befolkningen i Øst-Timor har blitt opplyst om YHRI-materialene i landets skoler, takket være støtten fra Nobels fredsprisvinner og tidligere president José Ramos-Horta.
  • YHRI var sterkt medvirkende til å få lover vedtatt i Costa Rica og delstaten Chiapas i Mexico, som gjorde undervisning i menneskerettigheter obligatorisk på skoler, og til å gjøre Verdenserklæringen om menneskerettighetene til en del av forfatningen til delstaten Chiapas.
  • Etter at YHRI trente 200 000 colombiansk militært personell i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, falt overtredelser begått av de væpnede styrker med 96 prosent.
1,7 millioner elever har blitt opplyst om FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter ved å bruke Youth for Human Rights Internationals materialer.

I 2019 tildelte Verdenstoppmøtet for Nobels fredsprisvinnere Mary Shuttleworth og YHRI fredstoppmøtets medalje for sosial aktivisme «i anerkjennelse av deres arbeid for å opplyse verdens unge om viktigheten av menneskerettigheter gjennom Verdenserklæringen om menneskerettigheter».

«Spørsmålet er ikke hva det ville koste å undervise i menneskerettigheter, men hva det ville koste å la være», sier Shuttleworth. «Da jeg begynte, visste veldig få mennesker egentlig hva menneskerettigheter var. Folk er mer bevisste om menneskerettigheter nå. Vi gjør ikke bare en forskjell, men vi endrer synspunkter, vi øker livskvaliteten og vi redder liv.»

YHRI anerkjenner dens mange frivillige og avdelinger rundt om i verden med en spesiell takk til dens hovedsponsor, Scientology Kirken.

LAST NED »
LAST NED