Menneskerettigheter
overtredelser

ARTIKKEL 21 – RETTEN TIL DEMOKRATI

«1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.

«2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

«3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.»

I Zimbabwe ble hundrevis av menneskerettighetsforkjempere og medlemmer av det største opposisjonspartiet, Movement for Democratic Change (Bevegelsen for demokratisk endring, MDC) arrestert for å delta i fredelige forsamlinger.

I Pakistan ble tusener av advokater, journalister, menneskerettighedsforkjempere og politiske aktivister arrestert for å kreve demokrati, en rettsstat og en upartisk domstol.

På Cuba var 62 samvittighetsfanger fortsatt fengslet i slutten av 2007 for deres ikke-voldelige politiske synspunkter eller aktiviteter.

Oppsummering

Menneskerettigheter eksisterer slik som de er beskrevet i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene og hele samlingen av internasjonale lover om menneskerettigheter. De er anerkjent, i det minste prinsipielt, av de fleste land, og utgjør kjernen i mange lands grunnlover. Dog er den aktuelle situasjonen i verden langt fra de idealer som erklæringen dannet et bilde av.

For noen er den fulle virkeliggjøringen av menneskerettighetene et fjernt og uoppnåelig mål. Selv internasjonale menneskerettighetslover er vanskelige å håndheve, og det kan ta flere år og være veldig kostbart å forfølge en klage. Funksjonen til disse internasjonale lovene er å være en restriksjon, men de er utilstrekkelige til å gi en adekvat beskyttelse av menneskerettighetene, noe som er tydelig i den nakne kjensgjerningen at det forekommer krenkelser hver eneste dag.

Diskriminering er svært utbredt i hele verden. Tusenvis sitter i fengsel for å ha sagt sin mening. Tortur og politisk motiverte fengslinger uten rettergang er vanlig flere steder, det tolereres og praktiseres til og med i noen demokratiske land.

Men du kan gjøre en forskjell Bli orientert ved å lese rapportene om menneskerettigheter over hele verden.

Kjøp kopier av Historien om Menneskerettigheter hefter fra vår online bokhandel som du kan distribuere i ditt lokale område og til dem du kjenner, samt i din kommune.

UNDERSKRIV ANMODNING