Menneskerettighets
overtredelser

ARTIKKEL 13 – BEVEGELSESFRIHET

«1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

«2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.»

I Algeria er flyktninger og asylsøkere ofte ofre for anholdelse, utvisning eller dårlig behandling. 28 personer fra afrikanske land i Sahara-området med offisiell flyktningestatus fra De forente nasjoners flyktningehøykommissær (UNHCR) ble deportert til Mali, etter at de feilaktig var blitt stilt for en domstol uten juridisk bistand eller oversettere under tiltale for ulovlig å ha trengt inn i Algeria. De ble slengt av i nærheten av en ørkenby hvor en væpnet gruppe fra Mali holdt hus, uten mat, vann eller medisin.

I Kenya overtrådte myndighetene de internasjonale flyktningelovene, da de stengte grensene for tusenvis av mennesker som flyktet fra den væpnede konflikten i Somalia. Asylsøkere ble holdt tilbake ulovlig ved den kenyanske grensen uten siktelser eller rettergang og ble tvunget til å dra tilbake til Somalia.

I Nord-Uganda bodde 1,6 millioner borgere i leirer for hjemløse personer. I distriktet Acholi, det området som var mest påvirket av den væpnede konflikten, bodde 63 prosent av de 1,1 millioner personene som ble hjemløse i 2005, fortsatt i leirer to år etter. Kun 7000 var flyttet permanent tilbake til sine hjemsteder.

ARTIKKEL 18 – TANKEFRIHET

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

I Myanmar knuste militærjuntaen fredelige demonstrasjoner anført av munker, stormet og stengte klostre, konfiskerte og ødela eiendeler, skjøt, slo og anholdt demonstranter, og sjikanerte eller holdt demonstrantenes venner og familiemedlemmer som gisler.

I Kina ble utøvere av Falun Gong utsatt for tortur og andre former for mishandling mens de var anholdt. Kristne ble forfulgt for å praktisere sin religion uten for stats-godkjente kanaler.

I Kasakhstan godkjente myndigheter nær Almaty ødeleggelser av hus som alle tilhørte medlemmer av Hare Krishna, på en falsk anklage om at det landet husene deres var bygd på, var tatt ulovlig i besittelse. Kun husene som tilhørte medlemmer av Hare Krishnas menighet ble ødelagte.

UNDERSKRIV ANMODNING