Menneskerettigheter
overtredelser

ARTIKKEL 19 – FRIHET TIL Å UTTRYKKE SEG

«Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.»

I Sudan ble i dusinvis av menneskerettighedsforkjempere arrestert og torturert av nasjonale etterretnings- og sikkerhetsstyrker.

To fremtredende menneskerettighetsforkjempere ble funnet skyldige på falske anklager og dømt til nesten tre års fengsel i Etiopia.

En fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Somalia ble myrdet.

I Den demokratiske republikk Congo angriper og truer regjeringen menneskerettighets-forkjempere og begrenser ytrings- og møtefriheten. Bestemmelsene i presseloven av 2004 ble brukt av regjeringen til å sensurere aviser og begrense ytringsfriheten.

Russland undertrykker politisk annerledes tenkende, presser eller lukker uavhengige medier og sjikanerer ikke-statlige organisasjoner. Fredelige offentlige demonstrasjoner ble spredt med makt, og advokater, menneskerettighetsforkjempere og journalister ble truet og angrepet. Siden 2000 forblir mordene på 17 journalister som alle var kritiske overfor regjeringens politikk og handlinger stadig uløste.

I Irak ble minst 37 irakiske ansatte i medieverdenen drept i 2008 og i alt 235 siden invasjonen i mars 2003, hvilket gjør Irak til verdens farligste sted for journalister.

UNDERSKRIV ANMODNING