«Så snart sosiale forandringer er satt i gang, kan ikke prosessen reverseres. Man kan ikke av-utdanne personen som har lært å lese. Man kan ikke ydmyke personen som føler stolthet. Man kan ikke undertrykke folket, som ikke lengre har frykt. Vi har sett fremtiden og fremtiden er vår.»

César Chávez

Menneskerettighetsforkjemper
César Chávez (1927–1993)

Mexicansk-amerikansk landbruksarbeider, arbeidsleder og borgerrettsaktivist som gjennom sine handlinger skapte bedre forhold for landbruksarbeiderne. Han ble født på sin families farm nær Yuma, Arizona, og bevitnet de strenge forholdene landbruksarbeiderne måtte leve under. Arbeidere ble rutinemessig utnyttet av sine arbeidsgivere, de var ofte underbetalt, ble bosatt i skur som betaling for arbeidet sitt og var uten medisinske eller andre grunnleggende fasiliteter. Uten en felles stemme hadde de ingen midler til å forbedre sin posisjon. Chávez endret dette da han dedikerte sitt liv til å vinne anerkjennelse for landbruksarbeidernes rettigheter ved å inspirere og organisere dem i De nasjonale landbruksarbeideres forening, som senere ble De forente landbruksarbeidere. Gjennom marsjer, streiker og boikotter tvang Chávez arbeidsgiverne til å betale passende lønninger og tilveiebringe andre goder, og han var ansvarlig for den lovgivningen som vedtok den første loven om landbruksarbeideres rettigheter. For sitt engasjement med å skape sosial rettferdighet og forbedre tilværelsen for sine medmennesker, ble Chávez etter sin død anerkjent med den høyeste æresbevisningen en sivil medborger kan motta, Presidentens Frihetsmedalje.

LAST NED »