«Jeg har vernet om et ideal med et demokratisk og fritt samfunn, hvor alle personer lever sammen i harmoni og med like muligheter. Det er et ideal som jeg håper å leve lenge nok til å oppnå. Men hvis det er nødvendig, er det et ideal som jeg er forberedt på å dø for.»

Nelson Mandela

Menneskerettighetsforkjemper
Nelson Mandela (1918 –2013)

Nelson Mandela, som er et av vår tids mest anerkjente menneskerettighetssymboler, er en mann hvis hengivne kamp for sitt folks frihet, inspirerer menneskerettighetsforkjempere over hele verden. Mandela som var sønn av en stammehøvding, ble født i Transkei, i Sør-Afrika, og som ung tok han en juridisk embedseksamen. I 1944, deltok han i Den afrikanske nasjonale kongress (ANC) og arbeidet aktivt med å avskaffe det regjerende nasjonale partiets apartheidpolitikk. Ved den rettslige behandling av hans aksjoner erklærte Mandela: «Jeg har kjempet imot hvit dominans, jeg har kjempet imot svart dominans. Jeg har vernet om et ideal med et demokratisk og fritt samfunn, der alle personer lever sammen i harmoni og med like muligheter. Det er et ideal som jeg håper å leve lenge nok til å oppnå. Men hvis det er nødvendig, er det et ideal som jeg er forberedt på å dø for.»

Mandela ble dømt til livsvarig fengsel. Han nektet å gå på kompromiss med sine politiske standpunkter for å oppnå personlig frihet, og han ble et sterkt symbol for den voksende bevegelsen mot apartheid. Da han endelig ble frigitt i februar 1990, intensiverte han kampen mot undertrykkelse for å oppnå de målene han og andre hadde satt seg nesten fire tiår tidligere. I mai 1994 ble Mandela offisielt innsatt som Sør-Afrikas første sorte president, en posisjon han beholdt inntil 1999. Han ledet overgangen fra et minoritetsstyre og apartheid og vant internasjonal respekt for sin støtte til nasjonal og internasjonal forsoning. En verdensomspennende feiring av hans livsverk og et fornyet engasjement for å oppnå hans mål om frihet og likhet, fant sted på hans 90-års fødselsdag.

«Hvis man snakker til en mann på et språk han forstår, når man hans hode. Hvis man snakker til ham på hans eget språk, når man hans hjerte.» – Nelson Mandela

LAST NED »