«Når jeg fortviler, husker jeg at gjennom hele historien har sannhetens vei alltid vunnet. Det har vært tyranner og mordere, og for en tid kan de virke uovervinnelige, men til sist faller de alltid. Tenk på det – alltid.»

– Mahatma Gandhi

Forkjempere for menneskerettigheter
Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Mohandas Karamchand Gandhi er vidt og bredt anerkjent som en av det 20. århundrets største politiske og åndelige ledere. Gandhi, som i India er hyllet som nasjonens fader, var den første som banet veien for og praktiserte Satyagraha – motstand mot tyranni gjennom medborgernes ikke-voldelige ulydighet. Mens han ledet landsomfattende kampanjer for å motvirke fattigdom, øke kvinners rettigheter, skape religiøs og etnisk harmoni samt eliminere kastesystemets urettferdigheter, anvendte Gandhi i høyeste grad prinsippet om passiv motstand gjennom borgerlig ulydighet for å befri India fra det utenlandske overherredømmet. Han ble ofte fengslet for sine handlinger, til tider i årevis, men han nådde sitt mål i 1947, da India oppnådde uavhengighet fra Storbritannia. På grunn av hans åndelige storhet, ble han omtalt som Mahatma hvilket betyr «stor sjel». Borgerrettighetsforkjempere verden over fra Martin Luther King til Nelson Mandela har hyllet Gandhi som en kilde til inspirasjon i deres kamp for å oppnå like rettigheter for sine egne folk.

LAST NED »