Menneskerettighetsorganisasjoner
Sikring av menneskerettigheter

Menneskerettighetskommisjonen, Europarådet

Menneskerettighetskommisjonen er en uavhengig institusjon innenfor Europarådet, som er bemyndiget til å fremme bevisstheten om og respekten for menneskerettigheter i Europarådets medlemsstater. Kommisjonens arbeid fokuserer derfor på å oppfordre til reformtiltak for å oppnå håndgripelig forbedring innenfor området med å spre kjennskapen om og beskytte menneskerettigheter. Som en ikke-juridisk institusjon kan kommisjonens kontor ikke handle ut fra individuelle klager, men kommissæren kan dra konklusjoner og ta bredere initiativer på basis av pålitelig informasjon om menneskerettighetsbrudd som enkeltpersoner kan komme ut for. www.coe.int

Europaunionens ombudsmannen

Den europeiske ombudsmannen undersøker klager over feiladministrasjon i Den europeiske unions institusjoner og organer. Ombudsmannen er helt uavhengig og upartisk. www.ombudsman.europa.eu

 

European Commission on Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (Den europeiske kommisjon for beskjeftigelse, sosiale anliggender og like muligheter):

Denne kommisjonen arbeider på å skape flere og bedre jobber, et romslig samfunn og like muligheter for alle. www.ec.europa.eu/social

African Commission on Human and Peoples’ Rights (Den afrikanske kommisjon for menneske- og folkerettigheter):

Kommisjonen har offisielt ansvaret for tre hovedfunksjoner: beskyttelsen av menneske- og folkerettigheter, å spre kjennskapet til menneske- og folkerettigheter, samt fortolkningen av Det afrikanske frihetsbrevet om Menneske- og Folkerettigheter. www.achpr.orgDen asiatiske menneskerettighetskommisjonen:

Den asiatiske menneskerettighetskommisjonen arbeider blant annet med å oppnå de følgende prioritetene: å beskytte og spre kjennskap til menneskerettighetene ved å overvåke, undersøke, snakke for og vise solidaritet.

www.ahrchk.net

LAST NED »