De Forente Nasjoner bestemmes da de ble dannet i 1945 ved dens charter «Redde etterfølgende generasjoner fra krigens svøpe som to ganger i vår levetid har brakt usigelig sorg til menneskeheten og å bekrefte troen på fundamentale menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdet av den menneskelige personen, på like rettigheter for menn og kvinner og for nasjoner store og små.»

De forente nasjoners begivenheter

De forente nasjoner har avsatt bestemte dager hvert år for overholdelse av både generelle og spesifikke menneskerettighetsspørsmål.

Januar
27. januar: Internasjonal minnedag for ofrene hor Holocaust

Februar
20. februar: Verdens dag for sosial rettferdighet
21. februar: Internasjonal morsmålsdag

Mars
8. mars: Internasjonal kvinnedag
21. mars: Internasjonal dag mot rasediskriminering
22. mars: Internasjonal dag for vann
23. mars: Den meteorologiske verdensdagen
25. mars: Internasjonal minnedag for ofre for slaveri, og den transatlantiske slavehandelen

April
2. april: Verdens dag for bevissthet rundt autisme
4. april: Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
7. april: Verdens helsedag
23. april: Verdens bok- og opphavsrettdag

Mai
3. mai: Internasjonal dag for pressefrihet
8.–9. mai: Tid til erindring og forsoning for de som mistet livet under andre verdenskrig
15. mai: Internasjonal familiedag
17. mai: Verdens telekommunikasjon- og informasjonsdag
21. mai: Verdens dag for kulturelt mangfold
22. mai: Internasjonal dag for biologisk mangfold
29. mai: Internasjonal dag for fredsbevarende personell
31. mai:Verdens tobakksfrie dag

Juni
4. juni: Verdens dag for uskyldige barneofre for vold
17. juni: Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke
20. juni: Verdens dag for flyktninger
23. juni: FNs dag for offentlige tjenester
26. juni: Internasjonal dag mot narkotika
26. juni: Internasjonal dag til støtte for torturofre

Juli
5. juli (første lørdag): Internasjonal dag for kooperativer
11. juli: Verdens befolkningsdag.

August
9. august: Internasjonal dag for urfolk
12. august: Internasjonal ungdomsdag
23. august: Internasjonal dag til minne om slavehandelen

September
8. september: Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet
15. september: Internasjonal dag for demokrati
16. september: Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget
21 september: Internasjonal fredsdag
Siste uke i september: Internasjonal sjøfartsdag

Oktober
1. oktober: Internasjonal dag for eldre
2. oktober: Internasjonal dag for ikke-vold
5. oktober: Verdens lærerdag
8. oktober (første mandag): Internasjonal dag for levesteder
8. oktober (annen onsdag): Internasjonal dag for for begrensning av naturkatastrofer
9. oktober: Verdenspostunionens dag
10. oktober: Verdensdagen for psykisk helse
15. oktober: Internasjonal dag for kvinner i rurale områder
16. oktober: Verdens matvaredag
17. oktober: Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom
24. oktober: Internasjonal dag for informasjon om utvikling
24 oktober: FN-dagen

November
6. november: Internasjonal dag for å forebygge utnyttelse av miljøet i krig og under væpnede konflikter
14. november: Verdens diabetesdag
16. november: Internasjonal toleransedag
16. november (tredje søndag): Verdens minnedag for ofre for trafikkulykker
20. november: Afrikas industrialiseringsdag
20. november: FNs internasjonale barnedag
21. november: Verdens TV-dag
25. november: Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
29. november: Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

Desember
2. desember: Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
3. desember: Internasjonal dag for funksjonshemmede
5. desember: Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling
7. desember: Internasjonal dag for sivil luftfart
9. desember: Internasjonal dag for anti-korrupsjon
10. desember: Menneskerettighetsdagen
11. desember: Internasjonal fjelldag
18. desember: Den internasjonale migrasjonsdagen
19. desember: FN-dag for Sør-Sør samarbeid
20. desember: Internasjonal dag for solidaritet mellom mennesker

LAST NED »